VIRVAR

POČÚVAME: STARÉ NOVÉ DOBRÉ

Alva Noto & Blixa Bargeld

Bernsteinzimmer

 

Eingeschlossen in mein Bernsteinzimmer

Lass ich euch

Allein.

Uzavretý v mojej jantárovej komnate,

Zanechám vás tu

Samých.

 

Seh zu, daß ich selber Land gewinne

Und kehre irgendwann

Zurück

Dozriem na to, aby som sa sám stratil

A raz vrátil

Naspäť 

 

In mein Bernsteinzimmer

Irgendwann

V mojej jantárovej komnate

Jedného dňa