VIRVAR

OPEN CALL

OPEN CALL

 

Fashion LIVE! 2019

Fashion LIVE! je prvé módne podujatie, ktoré sprístupňuje prehliadky slovenskej a svetovej módy všetkým.
Odborne vystavaná programová štruktúra zahŕňajúca catwalk, showroomy, performance či fashion LIVE! talky ponúka kvalitu zážitkov pre širokú verejnosť.
Fashion LIVE! je kurátorovaným výberom toho najlepšieho, čo slovenská a česká móda v súčasnosti ponúka, so zahraničným presahom.

V júni 2019 sme odštartovali komplexnú platformu virvar, ktorá je sesterským projektom FL! V rámci svojho onlinu ponúkne virvar dizajnérom FL! priestor, kde budú postupne predstavované kolekcie a prípravy na FL!

Od septembra 2019 virvar dizajnérom ponúkne aj permanentný kamenný priestor pre ich showroomy a prezentáciu ich tvorby pre širokú, ako aj odbornú verejnosť a domácich a zahraničných buyerov.

Na showroomy bude spustený samostatný opencall.

 virvar:

  • sesterský projekt poskytne dizajnérom priestor v kamennom showroome
  • online priestor na odprezentovanie kolekcií a tvorby dizajnérov formou článkov a autorských editoriálov www.virvar.online
  • prezentácie kolekcií v showroome pred a po FL!
  • prezentáciu kolekcií pre zahraničných buyerov

 

 

TERMÍNY FASHION LIVE!

16.6.           uzávierka prihlásených dizajnérov a značiek

30.6.          finálna dramaturgia podujatia

1.9.             uzávierka registrácie pre showroomy

23.–24.9     casting

1.-3.10        nácvik choreografií a fittingy

4.-6.10       Fashion LIVE!

Viac informácií a podmienky nájdete tu:
https://app.box.com/s/o5v26dezraahcefbnfnxhxutjgm8tid3

Prihlášky posielajte na:

meetus@bratislavafashion.live