VIRVAR

MALKA

Virvar Editoriál No. 34

(uverejnené v októbrovom čisle VOGUE CS)

 

Tridsiaty štvrtý editoriál Virvaru je venovaný najohrozenejším kategóriám dneška: Múdrosti, pravde a človečine.

 

creative & art direction: Eva Sýkorová Čomborová

photo: Lousy Auber

styling:  Zuzana Kanisová

model: Michaela Kocianová / Elite Prague

hair: Renáta Márová

make-up: Paulína Trulik

production: Adriana Chrapčiaková / Virvar

 

location: Vikolínec / Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO @unescoworldheritage