VIRVAR

VIRVAR V KUNSTHALLE BRATISLAVA

Rezidencia v Kunsthalle Bratislava

25/5 – 25/6/2022 

Curated by: Eva Sýkorová Čomborová

 

Lousy Auber x TEXTILE house
Matej Fabian
Lukáš Novák
Dominika Petrtýlová
Zuzana Sabova
Zoltán Tóth
Petra Kubíková x Juraj Straka
Pigmentarium x Tereza Štětinová x Anežka Horová

 

INFINITUM.

Ako ho definovať? 

Ako ho pochopiť v kontexte absencie začiatku a konca? Keď všetko, čím sa dnes definujeme, je materiálne, pominuteľné a limitované percepciou bytia, času a priestoru?

Mierou vedomostí. Rovnako ako aj ich – absenciou.

A tiež exspiráciou. Čohokoľvek a všetkého. Zmena je jedinou konštantou.

Zánik a zrod majú vysoko kauzálny, až determinatívny vzťah. Kde jedno končí, začína druhé. Non plus ultra, vice versa. Dá sa teda na jedno pozerať bez toho, aby sme simultánne vnímali oba, ako subjektívne oddelené objekty organickej homogénnosti, neustále prelínajúce sa?

Zároveň je na mieste priznať akúsi selektívnosť apriori, ktorá môže byť interpretovaná aj extrakciou do ľudovej optiky v zmysle pozitivizmu vs negativizmu; optimizmu vs pesimizmu; konštrukcie vs deštrukcie; hodnoty vs antihodnoty; zúfalstva vs nádeje.

Je to objektívny a naplnený prístup? Pokus o odpoveď v protiotázke: Koľko zlých epilógov má na svedomí rovnaký počet famóznych prefácií? A koľko z nich in medias res? 

Nové kapitoly sú jednoducho obligátne, predovšetkým v kontexte aktuálnych udalostí a skutočností modernej doby a spoločnosti, ktoré sa svojou krutosťou a surovosťou pomaly a nenápadne transformujú do takmer archaického prototypu, miestami nesúceho až dystopicky stredoveké črty.

Ako z Veľkej knihy.

Tej najväčšej.

Zeitgeist v životnom priestore.

Apropo… Ako ho reflektuje súčasný talent?

Formou submisívnych afirmácií?

Kognitívno-disonančnou idealizáciou?

Konformným dialógom?

Nekompromisnou konfrontáciou?

Internou kontempláciou s minimálnou “vonkajšou” expresiou?

Rebelským manifestom?

Stoickou konštatáciou?

Pragmaticko-komerčným prístupom?

Kulantnou šifrou?

Symbolikou?

Zvedavosťou?

A čo bolo prvé?

Deita, či svet?

A čo je dobro?

A čo je zlo?

A čo je nekonečno?

Niekedy nie je nutné začať “et machina”. Stačí vnímať.

Často netreba odpovede. Stačí začať sa správne pýtať.

Apokalypsa. Genesis.

Perpetuum mobile.

Alebo?

 

Text: Eva Sýkorová Čomborová