VIRVAR

VEČNÁ ZMLUVA

VEČNÁ ZMLUVA
Original Virvar Editorial No.14/ Výročný

„Na každom mieste sú oči Hospodinove, ktoré pozorujú zlých a dobrých.“ (Pr 15:3)
„The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good.“ (Pr 15:3)

Photo: Jakub Gulyás
Fashion: Boris Hanečka
Shoes: Chanel
Sunglasses: Céline
Art direction: Eva Sýkorová Čomborová/ Virvar
Styling: Milan Štefan/ Virvar
Make up: Ivana Súkenníková
Vlasy: Nikolas Tichý
Modelky: Dominika R., Karolina K./ELITE Bratislava