VIRVAR

THE NUMBER

Hunters

 

Do dnešného dňa si viem živo vybaviť moju last night out predtým, ako korona znovu začala vyčíňať. Oslavovali sme 24. narodeniny mojej blízkej priateľky a nakoľko boli frustrácia a sociálny deficit citeľné naprieč spoločnosťou, oslavovali sme pompéznejšie ako kedykoľvek predtým. Párty sa konala vo viedenskom Park Hyatt, oblečený som mal kašmírový komplet, na ramene sa mi hojdala kabelka z poslednej Karlovej kolekcie. Usadili ma vedľa blízkeho priateľa oslávenkyne a konverzácia, ktorú sme v ten večer viedli, sa stala zdrojom pre ďalší tok otázok, ktoré však zostali- nevypovedané.

 

Pri téme vysnívanej práce sa môj prísediaci vyjadril nasledovne: „Mojim snom je byť influencerom. Momentálne mám 20 tisíc followerov – z ktorých 15 som si kúpil,“ dodal sebavedomo skôr, než som stihol dokorán otvoriť ústa, akoby to bola tá najprirodzenejšia vec na svete. A práve tento moment ma priviedol k otázke: Kam sme sa ako spoločnosť posunuli, keď je v dnešných dňoch už všeobecne samozrejmé – a akceptované – verejne sa priznávať k podvodu, bez akéhokoľvek pocitu hanby? 

 

Myšlienka, ktorá sa opiera o skutočnosť, že trh je presýtený novinkami, spočíva v tom, že po ekonomickej aj ekologickej stránke

je výhodné sledovať niekoho, kto za mňa vyskúša majoritu ponúkaného tovaru a podá mi relevantný názor opierajúci sa o vlastnú skúsenosť.

 

Sociálne siete sa stali každodennou, pre mnohých ľudí už neoddeliteľnou súčasťou života. Môže sa dokonca zdať, že mnohé firmy sústreďujú všetku svoju marketingovú politiku už len na ‘živé’ billboardy – influencerov. Po predstavení nového produktu, či novej kolekcie stačí vymyslieť originálny PR-box a poslať ho zoznamu jedincov, ktorí následne (samozrejme dľa svojho najlepšieho svedomia a schopností) nový zázrak ‘uvedú na trh’. Verejne známym tajomstvom ale tiež ostáva fakt, že influenceri, uvedomujúci si svoj mediálny výtlak a najmä tí, vedomí si jeho nastupujúceho úpadku, nežijú z ruky do úst. Čiastky, ktoré si pýtajú za reklamnú kampaň či post, sa ešte stále často šplhajú do relatívnych výšok. Myšlienka, ktorá sa opiera o skutočnosť, že trh je presýtený novinkami, spočíva v tom, že po ekonomickej aj ekologickej stránke je výhodné sledovať niekoho, kto za mňa vyskúša majoritu ponúkaného tovaru a podá mi relevantný názor opierajúci sa o vlastnú skúsenosť.

Pravda je však v mnohých prípadoch skutočne vzdialená od tejto idei. Daň, ktorú musia influenceri platiť za udržanie sa na očiach verejnosti, je mnohokrát vyššia, ako zdanlivo rozprávkový život, často vnímaný len skrz beauty filtre. A tu si kladiem ďalšiu otázku: Skutočne nevidíme, ako veľmi fiktívny a klamlivý svet Instagramu je? Nevnímame, že byť influencerom je dnes de facto len hra čísel, počtu videní, lajkov, followerov a tabuľky predajov?

 

 

Skutočne nevidíme, ako veľmi fiktívny a klamlivý svet Instagramu je? Nevnímame, že byť influencerom je dnes de facto len hra čísel,

počtu videní, lajkov, followerov a tabuľky predajov?

 

Práca influencera je vo svojej podstate naozaj širokospektrálnym pojmom, zahŕňajúcim (okrem iného) nikdy nekončiaci sa boj o popularitu a snahu manipulovať verejnú mienku. A som hlboko presvedčený o tom, že keď sa celý váš život odvíja od toho, čo si o vás myslia druhí a do akej miery dôverujú tomu, čo tvrdíte/prezentujete, skôr či neskôr to do istej miery ovplyvní aj vaše psychické zdravie a mentálne procesy. 

Do dnešného dňa si vyčítam, že v ten inkriminovaný večer, ktorého dianie si v hlave často premietam, som nepokračoval v hlbšej konverzácii o kariére influencera. Ako cíti túto problematiku môj spoločník? Zamýšľa sa vôbec nad ňou? Uvedomuje si plytkosť a nestálosť “povolania”, po ktorom tak túži? A je si vedomý toho, že narušil organické fungovanie Instagramu? Existuje dnes ešte vrámci digitálu niečo, ako ‚prirodzený rast’? A má takýto vôbec význam?

 

keď sa celý váš život odvíja od toho, čo si o vás myslia druhí a do akej miery dôverujú tomu,

čo tvrdíte/prezentujete,

skôr či neskôr to do istej miery ovplyvní

aj vaše psychické zdravie a mentálne procesy. 

 

V dnešnej dobe, kedy pociťujeme následky toho, čo so sebou prináša konzum, je už preplnený nielen trh, ale aj pôda reklamy. A tak dilema nespočíva už len v tom, ako si vybrať z množstva samotnej ponuky, ale aj z pretlaku- influencerov. Do dnešného dňa boli na sociálnych sieťach vytvorené miliardy účtov, a tak samotní ľudia zodpovední za chod sociálnych médií, museli algoritmus ukazujúci príspevky chronologicky zmeniť na iný, oveľa komplexnejší. Taký, ktorý zhromaždí dáta o našom vyhľadávaní a na základe prednastavených kľúčových výrazov zaradí naše záujmy do skupín ako fashion, food, pets, travel, lifestyle… Z pohľadu tvorcu je teda rozhodujúce, aby content, ktorý vytvára, bol čo najviac koncentrovaný na určitú oblasť. Čím je obsah konkrétnejší, tým rýchlejšie instagramový algoritmus dokáže vyhodnotiť adekvátnu cieľovú skupinu a následne začať príspevky propagovať na ‘explore’ stránke. 

 

Čo sa však stane, pokiaľ niekto túži po kariére influencera alebo masovej vizibilite tak veľmi,

že sa zníži k umelému ‚boostu’ svojho profilu?

 

 

Čo sa však stane, pokiaľ niekto túži po kariére influencera alebo masovej vizibilite tak veľmi, že sa zníži k umelému ‘boostu’ svojho profilu? V prvom rade si musíme uvedomiť, že ten, kto takýmto činom porušuje zásady Instagramu, vystavuje sa riziku zablokovania svojho účtu. Na internete sa nachádza nespočet stránok, ktoré ponúkajú služby kúpy „real followerov“ či „likes“-  na prvý pohľad lákavá ponuka rozšírenia publika má však aj odvrátenú stránku. Tu je nutné priznať, že profily, ktoré nám už zmienené stránky ponúkajú, sú buď falošné, alebo ukradnuté. V oboch prípadoch sa teda nejedná o reálne osoby či subjekty, ktorí by mali byť potenciálnym obecenstvom profilu a ktorých váš obsah z rôznych dôvodov zaujíma, ale len o fiktívnych botov. Očakávaným  benefitom teda nie sú konkrétni followeri, ale frekventovanejšia propagácia, riadená algoritmom, všímajúcim si zvýšenú aktivitu, čo však môže, paradoxne, viesť aj k úplnému vymazaniu daného účtu. Háčikom v tejto ‘game of numbers’ je dlhodobý dopad takéhoto činu na stabilný organický rast. Funguje to nasledovne: Po tom, ako na svoju stránku zverejníte post, Instagram ho najprv ukáže vašim followerom a z následnej reakcie vyhodnotí jeho úspešnosť. Od toho sa bude odvíjať, do akej miery ho bude propagovať aj širšiemu publiku. A nakoľko sa reakcia fiktívneho publika nedostaví, Instagram začne vaše príspevky vyhodnocovať ako neúspešné, čo bude viesť k tomu, že narazíte na úplné dno vášho profilu. 

 

 

Naozaj si potrebujeme umelo

zvyšovať popularitu?

Nie je práve kupovanie followerov dôkazom nedôvery v svoj content?

Ak sám v sebe nevidím potenciál,

ako to môžem očakávať od druhých?

 

 

Do úvahy samozrejme musíme zobrať aj etický aspekt fenoménu kupovania si sledovanosti. Naozaj si potrebujeme umelo zvyšovať popularitu? Nie je práve kupovanie followerov dôkazom nedôvery v svoj content? Ak sám v sebe nevidím potenciál, ako to môžem očakávať od druhých? A vôbec, ako dlho bude ešte trvať trend influencerstva a tendencia merania „úspechu” len cez prizmu virtuálnych čísel?

Instagram, ako aj iné sociálne siete podobného charakteru, ponúka platformu a zázemie pre mnohých umelcov, autorov, médiá, ale aj samotných influencerov. Vo svojej podstate sú istým komunikačným kanálom medzi ‘tvorcom’ a ‘spotrebiteľom’, medzi ‘vysielačom’ a ‘príjemcom’. Každý jeden z nás je súčasťou tohoto fiktívneho sveta, ktorého pravidlá si ale určujeme len my, sami. A v momente, kedy si túto skutočnosť uvedomíme, je už len na nás, či sa rozhodneme vytvoriť z Instagramu virtuálnu galériu, support pre komunitu a zdroj inšpirácie, alebo- či budeme naďalej podporovať svet virtuálnej “(ne)dokonalosti”, umelých hajpov a lascívnych reklám.

 

 

Dovolím si domnievať sa, že dávno predtým, ako ľudstvo začalo svoju púť, boli na zemi dve protikladné energie, ktoré navzájom predstavovali dva protipóly: Jing a jang – dokonalý chaos a dokonalú rovnováhu.

Svet mohol začať fungovať až vo chvíli,

kedy sa navzájom spojili a vytvorili harmonický súlad. Nastavili tak systém, ktorý je podmienkou jeho jestvovania.

 

 

Dovolím si domnievať sa, že dávno predtým, ako ľudstvo začalo svoju púť, boli na zemi dve protikladné energie, ktoré navzájom predstavovali dva protipóly: Jing a jang – dokonalý chaos a dokonalú rovnováhu. Svet mohol začať fungovať až vo chvíli, kedy sa navzájom spojili a vytvorili harmonický súlad. Nastavili tak systém, ktorý je podmienkou jeho jestvovania. Pokiaľ nebudeme rešpektovať jeho základné princípy a budeme sa naďalej vzájomne podporovať v lživých ilúziách, ktorým sme sa naučili veriť; pokiaľ budeme stále ochotní venovať príliš veľa energie veciam bezcenným a narúšať tým rovnováhu – príde niečo, čo ju znovu nastolí. Nezabúdajme, že sme nielen strojcami vlastného šťastia, ale aj príčinou svojej záhuby. A niekedy aj tej- nášho Instagramu. 

 

Foto: archív