VIRVAR

Curated content

Curated community

 

Virvar je priestorom kultivovanej a unikátnej komunity. Ponúka systematicky a rozvážne triedené informácie z domova a zo sveta, združuje relevantných ľudí a projekty, otvára zaujímavú a potrebnú diskusiu.

Podporuje inakosť a snahu ísť proti prúdu. Vytvára unikátne projekty, združuje komunitu ľudí, ktorí si zaslúžia pozornosť a verejné i odborné ocenenie v oblasti slovenského a českého dizajnu, umenia a lifestylu.

Je jedinou platformou svojho druhu na našom území s plnohodnotným priestorom pre vzdelávaciu, osvetovú, reklamnú a obchodnú činnosť.

V čase informačného chaosu je Virvar miestom, kde istotou sú relevantné obsahy a diverzná komunita.


 

Virvar is the most complex local platform of its kind. It connects people and projects while addressing important issues and opening public discussions.

We actively support everything contributing to humanity, sustainability and common benefit. We nurture talented and vigilant people, who deserve to be recognized by both the public and professional circuits.

Virvar is the only platform of its kind providing the curated Czech and Slovak design, art and lifestyle community with educational, advertising, promotional and business tools.

 

In these turbulent times, Virvar is about relevant content and diverse community.

 

CONTACT:

General inquiries: virvar@virvar.online

IT support: Irina Schwartz • irimy@virvar.online

Showroom: Hlboká cesta 7 (Palisády/Slavín), Bratislava, 811 04, Slovak Republic

 

.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }