VIRVAR

I´M NOT A ROBOT

Lookbook

„I’m Not a Robot“ je projekt- odevná značka- ktorej obsahom je tvorba
samostatne stojacich solitérov namiesto konzistentných kolekcií.

Ku tvorbe každého kusu odevu sa pristupuje individuálne, so značným podielom ručnej práce. Pri realizácii sa využíva tiež princíp experimentu a náhody, dôležitý je samotný zážitok z procesu tvorby.

Projekt tak demonštruje nielen samotný reálny proces, ale aj ľudský vklad do tvorby a výroby konkrétnej odevnej súčiastky, čím chce poukázať na skutočnú hodnotu odevu v dnešnej dobe rýchlej módy.

Dôležitým momentom tvorby je obnova významu ručnej práce a hlavne práce konkrétnych ľudí, ktorí stoja za jednotlivými produktmi. Týmto chce I’m Not a Robot opäť priniesť emocionalitu a pevnú väzbu do vzťahu odev – nositeľ.

Foto: Michal Pavlovič
MUAH:  Barbora Mošovská, Mendy Čapkovičová
Models: Simona Z, Milena M (MiX model management) , Daša Vašková,  Octavia McKenzie, Mária Trnková, Nina Pacherová, Aneta Zrebná

Projekt podporila Nadácia Tatrabanky.