VIRVAR

GENIUS LOCI

GENIUS LOCI

original virvar production No.8

Geometria a umenie v lúčmi zaliatom ‚starom‘ Priore, jednej z najvýznamnejších budov modernej československej architektúry vôbec. Travertín a hodváb, symfónia dvoch tak rozdielnych štruktúr.

Foto: Martin Tomečko
Fashion: Zoltán Tóth
Art direction & Styling: Milan Štefan
Make up: Jana Olšinská
Vlasy: Mário Nguyen
Modelka: Ronnie/ EXIT