VIRVAR

FRIDAY THE 13TH

FRIDAY THE 13TH
original virvar production No.06

Kto nemá šťastie v hre, má šťastie v láske. Platí to však aj v piatok trinásteho?

Foto: Martin Tomečko
Art direction & styling: Milan Štefan
MUAH: Anna Adamčíková
Models: Sophia/Focus model management, Daniel/We Men Models, Kevin Prince
Asistentka fotografa: Mafin Laurincová

Poďakovanie patrí pani riaditeľke Ľubici Hegerovej za poskytnutie priestorov SOŠ Kaderníctva a vizážistiky a všetkým zúčastneným za ich dvojité nasadenie.