VIRVAR

EXTINCTION OF USELESSNESS

DAMSON by Silvia Leitmannová/
Lookbook

Predslov autorky

K motívu kolekcie ma viedlo pozorovanie spoločnosti (a to najmä v posledných rokoch prudkého technologického rastu), ale aj niekoľko osobných skúseností. Možno som aktuálny stav spoločnosti začala brať až príliš vážne, ale možno tento pohľad hovorí aj za ostatných umelcov či iných ľudí s rovnakým názorom.

Dnešný svet konzumu, dát a sociálnych sietí je plný ľudí, ktorí si vybudovali svoju popularitu na základe svojho výzoru, či konkrétneho životného štýlu, ku ktorému vzhliadajú masy najmä mladých ľudí. Sú to ľudia, ktorí ničím neprispievajú k rozvoju spoločnosti a vytvárajú okolo seba falošné pozlátko úspechu a sympatie. Človek obdivujúci tieto fenomény doby si často ani neuvedomuje, že jeho pozornosť je sústredená na povrchnosť. Pritom existujú ľudia, ktorých činnosť je omnoho viac hodná záujmu, rešpektu a v neposlednom rade i finančného ohodnotenia. Títo ľudia však tvoria len pozadie pre tých na pomyslenom ‚výslní‘.

Sociálne vrstvy existujú v spoločnosti od nepamäti. Šľachta a členovia bohatej aristokracie boli počas celej histórie skupinou, ktorá si udržiavala rešpekt a obdiv obyčajného ľudu. Pokrytecky vyžadovala úctu slabších, pričom touto skupinou najviac pohŕdala. Neskôr, s príchodom prvých médií ako tlač, filmy či prvé televízne programy nastala éra Hollywoodu, večierkov elít a predvádzania bohatstva či prestíže, čo z opäť úzkej vrstvy vyvolených robilo idoly pre celý svet.

Pravdepodobne každý z nás zažil situáciu, ktorá pripodobňovala tieto dva svety a v ktorej sa nadradené správanie neúmerne stretávalo s našim úsilím. O to častejšie, ak sa pohybujete v módnej sfére. Preto sa snažím v kolekcii nájsť istú paralelu medzi svetom dnešným a tým minulým.

Čo teda považujem za zbytočnosti, ktoré si zaslúžia zánik, ako to stojí v názve?
Nekonečnú snahu o vytváranie klamlivého obrazu o sebe samých, neutíchajúcu chamtivosť a honbu za povrchnou krásou či obdivom, a povyšovanie sa nad ostatných bez vnímania vlastného zázemia či obmedzení. Instagramový influencer zarába tisíce len na propagovaní samého seba, zatiaľčo vedec, ktorý roky študuje a skúma niečo skutočne podstatné dostáva minimálnu odmenu. Je na čase uvedomiť si, že tento hodnotový systém nie je v poriadku a obrovské množstvo informačných dát môžeme považovať tiež za veľkú zbytočnosť.

Počas celého obdobia vývoja a výskumu k bakalárskej práci som sa snažila vyhľadať literatúru, ktorá sa či už okrajovo alebo priamo dotýka vybranej témy. Zámerom bolo nájsť diela rozmanitých žánrov a medzi mojím výberom teda možno nájsť biografický román, spoločenskú a filozofickú beletriu, kultúrnu a sociálnu antropológiu, kritiku a dokonca i divadelnú hru. Diela svetového aj domáceho pôvodu som starostlivo preštudovala a vybrala niekoľko citácií, ktoré sú sprievodnou formou použité k fotografiám jednotlivých outfitov.

Záver

Móda sa stala súčasťou umenia až v pomerne nedávnej dobe, kedy si ľudia začali uvedomovať, že je nielen silným prostriedkom na vyjadrenie postavenia ale aj subjektívnych názorov. Oblečenie je jedným z prvých znakov, na základe ktorých si vytvárame o človeku mienku. Dôležitou súčasťou módy sú dizajnéri, ktorých úlohou je nielen vytvárať produkty podľa estetických noriem alebo hľadať nové štýly, ale to aj správne interpretovať laikom a „vychovávať” ich ku skutočnému dizajnu.

V minulosti, v čase priepastných rozdielov medzi bohatstvom najvyšších vrstiev a najchudobnejšieho obyvateľstva bola možnosť kvalitného odievania len pre ozajstné elity. Ručne vyrábané textílie, výšivky či iné ozdoby boli pre chudobného sedliaka nedosiahnuteľnou predstavou. Po priemyselnej revolúcii, kedy sa celý proces výroby zjednodušil a ceny klesli, bol tovar prístupný oveľa väčším masám ľudí. Tento stav pretrváva dodnes, avšak umelecký ráz sa pod tlakom kvantity často vytráca a haldy nekvalitného dizajnu sa stávajú lacnou formou sebaprezentácie. Silné reťazce s fast-fashion módou majú okrem negatívneho dopadu na našu planétu aj nepriaznivé vplyvy na naše hodnotové rebríčky a nútia nás byť otrokmi vlastných šatníkov s meniacimi sa trendami. Pri súčasnom rastúcom blahobyte populácie, by si mohla už väčšina západného sveta dovoliť chodiť v luxusných róbach Márie Antoinetty alebo navštíviť aspoň raz za čas salón Charlesa Fredericka Wortha.

V neposlednom rade by nakupovanie len skutočne kvalitnej módy prospelo módnym dizajnérom a lokálna ekonomika by bola o to silnejšia. Ako však zmeniť myslenie konzumentov a prinútiť ich k zamysleniu sa nad vlastným nákupovaním a jeho dopadov? Myslím, že tento problém sa stane onedlho globálnym
pretože súčasná tendencia prestáva byť udržateľnou.

Začínam teda od seba a chcem tvoriť pre ľudí, ktorí budú premýšľať ako ja.

Virvar podporuje mladé, odvážne a kreatívne talenty. Kolekciu Silvie Leitmannovej si môžete naživo pozrieť v kurátorovanom showroome VIRVAR na Hlbokej ceste 7 v Bratislave.