VIRVAR

CORPUS/CORPSE

by Dávid Svetlík

Je projekt, ktorý mal v začiatočnom štádiu ambíciu reflektovať správanie sa na sociálnych sieťach a online sebaprezentáciu mužov na Instagrame, alebo Grinderi. Kľúčovou motiváciou bola problematika zobrazovania tela, ako takého. Po hlbšom výskume sa Svetlík v procese fotografovania zameral na konkrétnu problematiku v kontexte gay kultúry.

„Tento problém som skúmal aj v teoretickej oblasti – bakalárskej práci, kde som sa sústredil na otázku, prečo sú gay muži tak priťahovaní heterosexuálnym správanim a vlastnosťami? Pri skúmaní, som narazil na fakt, že mužské telo je častokrát objektivizované ‚cez‘ rôzne časti tela. Táto práca je vlastne reflexiou, vyjadrenou cez autoportréty môjho vlastného tela. Moje telo je umiestnené do chirugického, až korporátneho prostredia a je rozobrané do detailov v rôznych kolážach. Séria sa dotýka tém ako sú: Túžby gayov, mužnosť a maskulinita, reflexia na hetero-normatívny spôsob prezentácie mužského tela a samotný performance.“

„Celá kolekcia vytvára únikové prostredie od online sveta a reflektuje frustráciu gay muža z ‚vlastnej‘ gay komunity. Tento projekt do istej miery vyjadruje kritiku voči spomenutým faktorom dnešnej spoločnosti.“  

Dávid Svetlík vyštudoval fotografiu na London University of Arts. Momentálne žije a pôsobí v Prahe.

Text: autor/redakcia
Foto: autor